• تقدیر مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان

   تقدیر مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان سرهنگ پاسدار محمد حسن سلامی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از ...

   برگزاری جلسه کمیته پدافند غیر عامل

   همزمان با هفته پدافند غیر عامل

   برگزاری جلسه کمیته پدافند غیر عامل

   جلسه کمیته پدافند غیر عامل اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان با حضور دکتر نوروزی و اعضاء کمیته پدافند غیر عامل پزشکی قانونی استان ...

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان دامغان

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان دامغان

   در ادامه بازدیدهای دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان، دکتر نوروزی به همراه سرپرست معاونت پزشکی و آزمایشگاهی و مسئول حفاظت و ...

  • فرم ها و فرآیندها