• مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی

   مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی:


   معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع و تصادف:
   - نامه از مراجع قضایی یا کلانتری ها
   - اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
   - پرداخت مبلغ تعرفه برای تشکیل پرونده
   - در صورت تعیین نقص عضو و ارش پرداخت تعرفه مربوط

   معاینه بر بالین بیمار :
   - نامه از مراجع قضایی
   - اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
   - کروکی محل معاینه
   - پرداخت مبلغ تعرفه

   معاینات روانپزشکی :
   - نامه از مراجع قضایی
   - اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
   - پرداخت مبلغ تعرفه

   معاینات از کار افتادگی :
   - نامه از مراجع قضایی
   - اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
   - پرداخت تعرفه

   آزمایشات اعتیاد و الکل:
   - نامه از مراجع قضایی

   -اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
   - پرداخت تعرفه انجام آزمایش الکل

   آزمایش بررسی بارداری:
   - نامه از مرجع قضایی
   - اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
   - پرداخت تعرفه

   معاینات و آزمایشات فرزند خواندگی:
   - نامه از مراجع قضایی
   - پرداخت تعرفه برای هر نفر به علاوه تعرفه آزمایشات خارج از سازمان که هزینه آن در مرکز مربوطه دریافت می‌شود.

   - اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین

   کارشناسی کمیسیون پزشکی :
   - نامه از مراجع قضایی
   - ارائه مدارک مورد نیاز
   - پرداخت تعرفه مربوط

   معاینات جهت اظهار نظر تحمل کیفر :
   - نامه از مرجع قضایی
   - اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
   - پرداخت تعرفه (معاینات جسمی و یا روانی)

   صدور مجوز سقط جنین درمانی :
   - ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین

   - معرفی نامه از پزشک متخصص معالج
   - پرداخت تعرفه

   معاینات خاص خانم ها و آقایان:
   - نامه از مرجع قضایی
   - اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
   - پرداخت تعرفه

   تعیین نسبت پدر و فرزندی از طریق گروه های خونی:
   - نامه از مرجع قضایی
   - اصل کارت ملی و شناسنامه
   - پرداخت تعرفه

   آزمایش DNA:
   - نامه از مرجع قضایی

   -پرداخت تعرفه مربوطه

   معاینه جسد و صدور جواز دفن:
   - نامه از مرجع قضایی
   - اصل کارت ملی و شناسنامه متوفی
   - نامه بیمارستان در صورت لزوم
   - پرداخت تعرفه
   - اصل کارت ملی و یا شناسنامه یکی از بستگان درجه یک
   - در صورت نیاز به آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی تعرفه مربوط دریافت خواهد شد.

   صدور گواهی فوت :
   - درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی
   - اصل کارت ملی و شناسنامه متوفی
   - اصل کارت ملی یا شناسنامه بستگان درجه یک
   - صدور گواهی فوت برای اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی، برای مرتبه اول رایگان می باشد.

   معاینات و آزمایشات مربوط به صدور مجوز اهدای جنین:
   - نامه از مرجع قضایی
   - اصل کارت ملی و شناسنامه زوجین
   - پرداخت مبلغ تعرفه برای هر نفر به علاوه تعرفه آزمایشات اعتیاد و الکل در صورت انجام در مرکز