• دیدار مدیرکل و روسای مراکز تابعه با دادستان مرکز استان

   دیدار مدیرکل و روسای مراکز تابعه با دادستان مرکز استان

   دکتر نوروزی، مدیرکل پزشکی قانونی استان به همراه روسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان های تابعه و جمعی از پزشکان مرکز تشخیصی و ...

   گردهمایی فصلی روسای مراکز و پزشکان قانونی استان

   گردهمایی فصلی روسای مراکز و پزشکان قانونی استان

   در راستای هماهنگی و ایجاد وحدت رویه، گردهمایی فصلی رؤسای مراکز پزشکی قانونی استان سمنان برگزار شد.

   کسب رتبه برتر اداره کل در شاخص های حقوق شهروندی در بین دستگاه های اجرایی استان

   تجلیل استاندار سمنان از مدیرکل در جشنواره شهید رجایی

   کسب رتبه برتر اداره کل در شاخص های حقوق شهروندی در بین دستگاه های اجرایی استان

   در جشنواره شهید رجایی که روز پنجشنبه هفتم شهریور ماه در سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان برگزار شد اداره کل پزشکی قانونی ...

  • فرم ها و فرآیندها