• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار

   در ادامه بازدیدهای دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان، دکتر نوروزی به همراه مسئول حفاظت و اطلاعات اداره کل از اداره پزشکی ...

   دیدار مدیرکل با نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی

   دیدار مدیرکل با نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی

   دکتر نوروزی، مدیر کل پزشکی قانونی استان به همراه جمعی از پزشکان مرکز سمنان با دکتر همتی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه و عضو ...

   بزهکاری اجتماعی با تقویت بنیان خانواده کاهش می یابد

   بزهکاری اجتماعی با تقویت بنیان خانواده کاهش می یابد

   دکتر نوروزی مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: کاهش بزهکاری اجتماعی با تقویت و تحکیم بنیان خانواده و برقراری ارتباط معنوی ...

  • فرم ها و فرآیندها