• دیدار مدیرکل با رییس کل دادگستری استان

   دیدار مدیرکل با رییس کل دادگستری استان

   صبح امروز دکتر نوروزی، مدیر کل پزشکی قانونی استان در راستای تداوم همکاری ها و تعامل هرچه بهتر با مجموعه قضایی با رئیس کل دادگستری ...

   دیدار مدیرکل با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

   دیدار مدیرکل با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

   صبح امروز دکتر نوروزی، مدیر کل پزشکی قانونی استان با دکتر مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار و گفتگو کرد.

   تقدیر اعضای شورای هماهنگی بیمه های استان سمنان از مدیرکل

   تقدیر اعضای شورای هماهنگی بیمه های استان سمنان از مدیرکل

   صبح امروز اعضای شورای هماهنگی بیمه های استان به منظور تعامل بسیار خوب مدیرکل و پزشکان قانونی با بیمه های این استان در راستای کشف ...

  • فرم ها و فرآیندها