• بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان دامغان

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان دامغان

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان دامغان

   در ادامه بازدیدهای دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان، دکتر نوروزی به همراه مسئول حفاظت و اطلاعات از اداره پزشکی قانونی شهرستان دامغان بازدید کردند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان در این بازدید عملکرد پزشکی قانونی شهرستان دامغان در حوزه معاینات بالینی، تشریح، امور اداری و مسائل حفاظتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: