• بزهکاری اجتماعی با تقویت بنیان خانواده کاهش می یابد

   بزهکاری اجتماعی با تقویت بنیان خانواده کاهش می یابد

   بزهکاری اجتماعی با تقویت بنیان خانواده کاهش می یابد

   دکتر نوروزی مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: کاهش بزهکاری اجتماعی با تقویت و تحکیم بنیان خانواده و برقراری ارتباط معنوی والدین با فرزندان کاهش می یابد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان، دکتر نوروزی گفت: نوجوانان در سن بلوغ در معرض بسیاری از بزهکاری های اجتماعی قرار دارند و والدین با برقراری ارتباط فیزیکی و معنوی موثر می توانند از رویکردهای روحی و روانی استرس زا در بین فرزندان خود جلوگیری کنند.

   وی خاطر نشان کرد همچنین در دوران جوانی که رویکردهایی برای برقرای ارتباط با جنس مخالف در بین این قشر از جامعه ایجاد می شود احتمال افزایش استرس و در بعضی موارد خودکشی وجود دارد که باید با آموزش مهارت های زندگی از ایجاد اختلال های روانی در این سن جلوگیری کرد.

   مدیرکل پزشکی قانونی سمنان با بیان اینکه فراهم کردن امکانات و توان مالی تنها دلیل ایجاد خوشبختی و تضمینی برای رفع آسیب های اجتماعی در بین فرزندان نیست، گفت: آموزش مسائل زندگی و افزایش مهارت ها در کاهش بسیاری از نابسامانی ها در نحوه حضور فرزندان در جامعه تاثیر گذار است.

   دکترنوروزی ادامه داد: در میانسالی با توجه به اینکه در بعضی موارد مشکلات اقتصادی زمینه آسیب های بدنی برای فرار از دغدغه و معضل روزمره را افزایش می دهد، در این شرایط هم افراد آموزش لازم برای مهارت نحوه زندگی را کسب نکردند.

   وی اضافه کرد: سمنان از نظر تعداد خودکشی جزء 10 استان کشور است که کمترین آمار را دارد و این امر نشاندهنده تحکیم بنیان خانواده در این خطه دارد.

   مدیرکل پزشکی قانونی سمنان ادامه داد: ایران به دلیل ماهیت روابط موثر خانواده ها از کشورهای موفق در کنترل خودکشی است.

   خودکشی عملی عمدی است که باعث مرگ فرد می شود و خودکشی اغلب به علت یاس صورت می گیرد که علت آن به اختلال روانی مانند افسردگی، اختلال دوقطبی، شکست عشقی، یا سوء مصرف دارو نسبت داده می شود.همچنین عوامل استرس زا مانند مشکلات مالی و یا مشکلات ارتباط بین فردی در این میان نقش دارند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: