• بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار

   در ادامه بازدیدهای دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان، دکتر نوروزی به همراه مسئول حفاظت و اطلاعات اداره کل از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار بازدید کردند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان در این بازدید عملکرد پزشکی قانونی شهرستان گرمسار در حوزه معاینات بالینی، تشریح، امور اداری و مسائل حفاظتی مورد ارزیابی قرار گرفت.   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: