• بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان شاهرود

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان شاهرود

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان شاهرود

   در ادامه بازدید های دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان، دکتر نوروزی به همراه مسئول حفاظت و اطلاعات اداره کل از اداره پزشکی قانونی شهرستان شاهرود بازدید کردند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان در این بازدید عملکرد مرکز در حوزه معاینلات، متوفی، تشریح و مسائل حفاظتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
   در حاشیه این بازدید نیز دکتر نوروزی، مدیرکل پزشکی قانونی استان از برخی از همکاران شاغل در آن مرکز به جهت عملکرد مناسب با اهدای لوح و جوایز تقدیر کرد.
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: