• بازدید مدیرکل از مرکز گرمسار

   بازدید مدیرکل از مرکز گرمسار

   بازدید مدیرکل از مرکز گرمسار

   در ادامه بازدید های دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان، دکتر نوروزی از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار بازدید کرد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان در این بازدید عملکرد مرکز در حوزه معاینات بالینی، تشریح، امور متوفیات و برخی مسائل اداری مورد ارزیابی قرار گرفت.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: