• بازدید مدیر کل از اداره پزشکی قانونی دامغان

   بازدید مدیر کل از اداره پزشکی قانونی دامغان

   بازدید مدیر کل از اداره پزشکی قانونی دامغان

   در ادامه بازدید های دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان، دکتر نوروزی به همراه سرپرست معاونت پزشکی و آزمایشگاهی و مسئول حفاظت و اطلاعات از اداره پزشکی قانونی شهرستان دامغان بازدید کرد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان در این بازدید، عملکرد مرکز در حوزه معاینات بالینی، امور متوفیات، تشریح و برخی مسائل اداری و حفاظتی مورد ارزیابی قرار گرفت.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: