• بازدید مدیرکل از مرکز پزشکی قانونی مهدیشهر

   بازدید مدیرکل از مرکز پزشکی قانونی مهدیشهر

   بازدید مدیرکل از مرکز پزشکی قانونی مهدیشهر

   در ادامه بازدیدهای دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان، دکتر نوروزی به همراه سرپرست معاونت پزشکی و آزماشگاهی و مسئول حفاظت و اطلاعات از نمایندگی پزشکی قانونی شهرستان مهدیشهر بازدید کرد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان در این بازدید، عملکرد مرکز در حوزه معاینات بالینی، امور متوفیات، تشریح، آمار و برخی مسائل اداری و حفاظتی مورد ارزیابی قرار گرفت.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: