• بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار

   در ادامه بازدیدهای دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان، دکتر نوروزی به همراه سرپرست معاونت پزشکی و آزمایشگاهی و مسئول حفاظت و اطلاعات ضمن بازدید و سرکشی از اداره پزشکی قانونی شهرستان گرمسار با مراجعین حاضر در آن مرکز بدون واسطه و چهره به چهره دیدار و به استماع درخواست ها و مشکلات مصدومین پرداخت.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان در راستای تداوم برنامه های دیدار چهره به چهره و با هدف تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مراجعین، دکتر نوروزی ضمن استماع مشکلات و درخواست های مطروحه مصدومین در حوزه های گوناگون راهکارهای قانونی را ارائه و پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به حوزه های مربوطه و ذیربط ارجاع شد. در ادامه، عملکرد مرکز پزشکی قانونی گرمسار در حوزه معاینات بالینی، امور متوفیات، تشریح و برخی مسائل اداری و حفاظتی مورد ارزیابی قرار گرفت.   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: