• دیدار مدیرکل با رییس دیوان محاسبات استان

   دیدار مدیرکل با رییس دیوان محاسبات استان

   دیدار مدیرکل با رییس دیوان محاسبات استان

   صبح امروز دکتر نوروزی به همراه ذیحساب، رییس امور اداری و کارشناسان برنامه و بودجه با مهندس دهرویه، مدیرکل دیوان محاسبات استان دیدار وگفتگو کردند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان در این دیدار که حسابرس دیوان محاسبات مستقر در پزشکی قانونی نیز حضور داشت در خصوص اعتبارات این اداره کل و برخی مسائل و موضوعات پیش رو نظیر چالش افزایش قیمت مواد آزمایشگاهی و سایر هزینه های ضروری پزشکی قانونی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و در مورد آن راهکارهای پیشنهادی مطرح و بررسی گردید.   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: