• اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان
   آدرس: سمنان، میدان سعدی
   بلوار قدس، روبروی دادگاه انقلاب
   کد پستی: 3519643371
   تلفن: 33333645
   33328279
   تلفن گویا: 33321790
   فکس: 33320715
   پست الکترونیک:
   ساعات کاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه 7/30 لغایت 14/30
   روزهای پنجشنبه 7/30 لغایت 13/30
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *