•  
  • طبقه بندی اطلاعات آماری
  • اطلاعات آماری
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1برق گرفتگی ده ماهه سال 97
   pdf
   57.5 کیلوبایت
   2سوختگی ده ماهه سال 97
   pdf
   97.84 کیلوبایت
   3مسمومیت با گاز ده ماهه سال 97
   pdf
   113.07 کیلوبایت
   4غرق شدگی ده ماهه سال97
   pdf
   122.07 کیلوبایت
   5متوفیات ناشی از تصادفات ده ماهه سال 97
   pdf
   122.23 کیلوبایت
   6نزاع ده ماهه سال 97
   pdf
   127.41 کیلوبایت
   7نزاع
   pdf
   30.97 کیلوبایت
   8مسمومیت با گاز
   pdf
   30.56 کیلوبایت
   9سوختگی
   pdf
   30.52 کیلوبایت
   10برق گرفتگی
   pdf
   30.81 کیلوبایت
   11غرق شدگی
   pdf
   30.82 کیلوبایت
   12حوادث رانندگی
   pdf
   45.56 کیلوبایت