•  
  • طبقه بندی اطلاعات آماری
  • اطلاعات آماری
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1برق گرفتگی هشت ماهه سال 97
   pdf
   57.46 کیلوبایت
   2سوختگی هشت ماهه سال 97
   pdf
   97.8 کیلوبایت
   3مسمومیت با گاز هشت ماهه سال 97
   pdf
   112.49 کیلوبایت
   4غرق شدگی هشت ماهه سال97
   pdf
   122.04 کیلوبایت
   5متوفیات ناشی از تصادفات هشت ماهه سال 97
   pdf
   121.91 کیلوبایت
   6نزاع هشت ماهه سال 97
   pdf
   127.34 کیلوبایت
   7نزاع
   pdf
   30.97 کیلوبایت
   8مسمومیت با گاز
   pdf
   30.56 کیلوبایت
   9سوختگی
   pdf
   30.52 کیلوبایت
   10برق گرفتگی
   pdf
   30.81 کیلوبایت
   11غرق شدگی
   pdf
   30.82 کیلوبایت
   12حوادث رانندگی
   pdf
   45.56 کیلوبایت