•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1برق گرفتگی سه ماهه سال 98
   pdf
   268.43 کیلوبایت
   2برق گرفتگی یکساله 96
   pdf
   268.88 کیلوبایت
   3برق گرفتگی یکساله 97
   pdf
   57.53 کیلوبایت