• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان گرمسارسمنان / گرمسارکد مرکز: 1033مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان سمنانمسئول مرکز: خانم دکتر فاطمه خزاعیآدرس: شهرستان گرمسار، بلوار شهید بهشتی، انتهای خیابان حبله رود، ضلع غربی اداره آب و فاضلاب شهریکد پستی: 3581755973تلفن: 34206950 - 023نمابر: 34208566پزشکی قانونی شهرستان گرمسار
   2پزشکی قانونی شهرستان شاهرودسمنان / شاهرودکد مرکز: 1028مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان سمنانمسئول مرکز: دکتر مجتبی رحمانیآدرس: آدرس: شاهرود- خیابان تهران- -خیابان مسجد امیر المومنین- نبش کوچه سومکد پستی: 3619669351تلفن: 32371460 - 023نمابر: 32371450پزشکی قانونی شهرستان شاهرود
   3پزشکی قانونی شهرستان دامغانسمنان / دامغانکد مرکز: 1022مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان سمنانمسئول مرکز: دکتر محمد فریدون زاده دویلآدرس: آدرس:دامغان، میدان فردوس رضا، بلوار معراج، روبروی باغ مادر شهرداریکد پستی: 3671936513تلفن: 35261632 - 023نمابر: 35255536پزشکی قانونی شهرستان دامغان
   4پزشکی قانونی شهرستان مهدی شهرسمنان / مهدی شهرکد مرکز: 31مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان سمنانمسئول مرکز: آقای دکتر سهراب قرینیآدرس: شهرستان مهدیشهر، خیابان صاحب الزمان (عج)، سه را ملت، خیابان شهید معصومیانتلفن: 33627700 - 023نمابر: 33627700پزشکی قانونی شهرستان مهدی شهر
   5پزشکی قانونی استان سمنانسمنان / سمنانکد مرکز: 16مسئول مرکز: مدیر کل: دکترمهدی نوروزیآدرس: سمنان - م سعدی - بلوار قدس - روبروی دانشگاه انقلابکد پستی: 3519643371تلفن: 33330945 - 023نمابر: 33330945پست الکترونیک: sm@lmo.irپزشکی قانونی استان سمنان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز